Privacy Regelement 

Alle informatie of gegevens welke naar Value News Publishing N.V. wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens wet.

Value News Publishing N.V. heeft de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en is tevens de verantwoordelijke in de zin van deze wet.

Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat Value News Publishing N.V. de door u verstrekte gegevens verwerkt voor marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

Binnen Value News Publishing N.V. wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. 

Uw navigatie in e-mail-nieuwsbrieven en op de website van Value News Publishing N.V. wordt vastgelegd en geanalyseerd. Op grond van dit soort analyses zal Value News Publishing N.V. u informeren over gerichte aanbiedingen en onze producten en dienstverlening. Tevens gebruikt Value News Publishing N.V. deze analyses om de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze e-mails en website te verbeteren.

 U heeft het recht Value News Publishing N.V. schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen middels een schriftelijk verzoek aan Value News Publishing N.V., indien deze onjuist of niet relevant zijn.

 

Wijzigingen

De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.  

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, welke in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. 

 

Copyright © 2008 - 2010 Value News Publishing N.V.

Ontvang gratis het 14-delige e-book!
Registreer nu en ontvang gratis het 14-delige e-book!
Naam

Uw E-Mail